Theo đó, tại Công báo liên bang mới đây, Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ nêu rõ: Theo đề nghị của Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam, Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) đã hoàn tất Bản Báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại để đánh giá những nguy cơ liên quan đến việc nhập khẩu trái vú sữa tươi từ Việt Nam vào lục địa Hoa Kỳ.

Từ đó, cơ quan quản lý của Mỹ kết luận trái vú sữa tươi từ Việt Nam là an toàn để nhập khẩu và chỉ cần áp dụng một hoặc vài tiêu chuẩn về vệ sinh thực vật nhất định là có thể làm giảm bớt những nguy cơ của việc xâm nhập hay lan truyền sâu bọ thực vật hoặc dịch hại liên quan đến việc nhập khẩu loại trái cây này từ Việt Nam.

Cụ thể, những tiêu chuẩn được phía Mỹ đưa ra như vú sữa tươi chỉ được nhập khẩu như hàng hóa thương mại; mỗi chuyến hàng phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam cấp…

Mỗi chuyến hàng xuất khẩu trái vú sữa tươi phải được xử lý đúng quy định theo mục 7 phần 305 của Luật về các quy định của Liên bang (CFR); và mỗi chuyến hàng xuất khẩu trái vú sữa tươi đều là đối tượng kiểm tra ngay khi cập cảng vào Hoa Kỳ.

Nếu xuất khẩu thành công vú sữa vào Mỹ, đây sẽ là loại trái cây thứ 5 chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường này, sau thanh long, chôm chôm, vải và nhãn.

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp trong nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cung cấp vú sữa tươi vào thị trường Mỹ ngay khi có thông báo chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Theo Báo Người Lao Động