Hoàng Hà International Logistics cung cấp dịch vụ đóng gói hàng xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế với giá cả cạnh tranh

Ngày 12/7/2015, Nhà máy đóng gói của công ty Hoàng Hà đã được cấp mã bao bì rau quả theo tiêu chuẩn quốc tế do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ – Cục Thú y Thực vật Kiểm dịch cấp phép
(USDA-APHIS) cùng với Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng với dịch vụ vận chuyển, bộ phận hải quan của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Chúng tôi lo chứng từ, khai báo hải quan, nộp thuế và đưa hàng về kho cho bạn.