Từ những khu vườn Hải Dương, Bắc Giang… trái vải đạt chuẩn xuất khẩu phải trải qua nhiều bước lựa chọn, xử lý, trước khi lên đường sang Mỹ, Australia… bằng đường hàng không.