Tại Gala Dinner của Turkish Cargo diễn ra vào ngày 10/08/2023 vừa qua, Hoàng Hà International Logistics đã vinh dự nhận giải thưởng “Best Improving Agent 2022“. Đây là cột mốc đánh dấu và công nhận những đóng góp to lớn của công ty Hoàng Hà cho Turkish Cargo. Để đạt được thành công này, tập thể công ty Hoàng Hà đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian dài và nỗ lực không ngừng nghỉ với tinh thần luôn cải tiến, nâng cấp chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.