cay-vai.jpg

Trái vải xuất khẩu – Hành trình công phu trái vải đạt chuẩn

09/07/2016 SalesXuất Khẩu

Từ những khu vườn Hải Dương, Bắc Giang… trái vải đạt chuẩn xuất khẩu phải trải qua nhiều bước lựa chọn, xử lý, trước khi lên đường sang Mỹ, Australia… bằng đường hàng không.


Facebook