Công Ty Archives - Hoàng Hà International Logistic

026
060
IMG_0772
153
145
133
125
000a
000
000b
000d
000c

Hình thành khi nền kinh tế Việt Nam vẫn còn lạc hậu, nhưng với từng bước đi được tích lũy từ những kinh nghiệm quý giá khi còn là một nhà đại diện xuất khẩu thủy hải sản sang các khu vực lân cận, Hoàng Hà đã dần chuyển mình trở thành một trong những nhà Giao nhận vận chuyển đầu tiên và hàng đầu của Việt Nam.


Facebook