http://hoangha.com/wp-content/uploads/2015/09/Harbor-warehouse.jpg
http://hoangha.com/wp-content/uploads/2015/09/Dark_Boat.jpg
http://hoangha.com/wp-content/uploads/2015/09/shutterstock_33353485.jpg

Project: Vận tải đường biển

Title:

Description:

Harbor-warehouse-540x540.jpg
Dark_Boat-540x540.jpg
shutterstock_33353485-540x540.jpg

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển là loại hình dịch chiếm hơn 85% thị phần trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trên xu thế đó, Hoàng Hà nổ lực phát triển dịch vụ vận tải đường biển với nhiều loại hình:
+ Hàng nguyên cont (FCL)
+ Hàng lẻ (LCL)
+ Hàng dự án (siêu trường, siêu trọng, flat rack, opentop)
+ Đại lý gom hàng/dở hàng (Consolidation/Breakbulk)
+ Thuê tàu (chartering)
Liên hệ:
TP Hồ Chí Minh
Mr. Trần Thanh Trí (Tony)
Mobile: +84907639909
Mr. Trần Huỳnh Duy Khoa (Kevin)
Mobile: +84906689638
Hà Nội
Ms. Lê Thị Thủy (Tara)
Mobile : +84988720096
Đà Nẵng
Mr. Ngô Văn Minh (Henry)
Mobile :+84905184374

Facebook