http://hoangha.com/wp-content/uploads/2016/07/kho2.jpg
http://hoangha.com/wp-content/uploads/2016/07/kho3.jpg
http://hoangha.com/wp-content/uploads/2016/07/kho1.jpg
http://hoangha.com/wp-content/uploads/2016/08/DiMare_0046.jpg

Project: Dịch vụ kho bãi

Title:

Description:

http://hoangha.com/wp-content/uploads/2016/07/kho2-540x540.jpg
http://hoangha.com/wp-content/uploads/2016/07/kho3-540x540.jpg
http://hoangha.com/wp-content/uploads/2016/07/kho1-1080x540.jpg
http://hoangha.com/wp-content/uploads/2016/08/DiMare_0046-540x540.jpg

Dịch vụ kho bãi

Hoàng Hà có hệ thống kho bãi riêng trong KCN Tân Bình do công ty đầu tư với 3,500m2 để xử lý hàng thủy hải sản, 2,500m2 cho khu vực đóng gói và hơn 2,000m2 kho hàng và văn phòng. Chúng tôi cho thuê kho và cho thuê văn phòng trong khu công nghiệp Tân Bình, gần sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm:
– Cho thuê kho chứa hàng
– Cho thuê kho lạnh
– Cho thuê xưởng đóng gói
– Cho thuê văn phòng
– Cho thuê kho làm trung tâm phân phối

 

Liên hệ:
Mr. Trần Quang Trung
Mobile: +84903946929
Hotline: +84902902738

Facebook