[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomExtraSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”2344″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_hr top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Thư Viện” headline_size=”extralarge” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_header superheadline=”” headline=”Hội chợ triển lãm tại Hongkong” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_grid_gallery ids=”2661,2641,2660,2659,2658,2657,2656,2655,2649,2648,2647,2646,2645,2644,2643,2642″ format=”” lightbox=”yes” grid_gap=”3″ columns=”4″ links=”” el_class=”” el_style=””][/bt_grid_gallery][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_header superheadline=”” headline=”Hội chợ triển lãm trái cây Quốc tế tại Hồng Kông năm 2015″ headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_grid_gallery ids=”2662,2663,2664,2665,2666″ format=”” lightbox=”yes” grid_gap=”3″ columns=”4″ links=”” el_class=”” el_style=””][/bt_grid_gallery][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_header superheadline=”” headline=”Kho hàng Hoàng Hà ở hàng xuất Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_grid_gallery ids=”2667,2668,2669,2670,2671″ format=”” lightbox=”yes” grid_gap=”3″ columns=”4″ links=”” el_class=”” el_style=””][/bt_grid_gallery][/bt_column][/bt_row][/bt_section]