[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”dark” full_screen=”yes” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”3375″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_hr top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomExtraSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ” headline=”Logistics Hoàng Hà” headline_size=”extralarge” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=”1/4″][/bt_column][bt_column width=”2/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Tầm Nhìn” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”bottom” dash_style=”btDarkAccentDash” subheadline=”Sự hài lòng của bạn – Sự thành công của chúng tôi” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/4″][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/4″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][/bt_column][bt_column width=”2/4″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”Sứ Mệnh” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”bottom” dash_style=”btDarkAccentDash” subheadline=”Liên tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và giải pháp chuyên nghiệp.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/4″][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/4″][/bt_column][bt_column width=”2/4″][bt_header superheadline=”” headline=”Giá Trị Cốt Lõi” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”bottom” dash_style=”btDarkAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_text]

Qua hơn hai thập kỷ, Hoàng Hà xây dựng và phát triển để trở thành đại lý hàng đầu của các hãng hàng không quốc tế tại Việt Nam. Ngoài ra, với hệ thống mạng lưới quốc tế, chúng tôi có thể cung cấp những giải pháp tối ưu cho tất cả các tình huống khẩn cấp.
Hoàng Hà có được những thành tựu như ngày hôm nay nhờ vào những giá trị cốt lõi:

[/bt_text][bt_text]

onesty – Trung thực hàng đầu
rganization – Tổ chức xuyên suốt
chievement – Hướng đến thành công
iceness – Thân thiện hòa đồng
rowth – Liên tục phát triển
appiness – Môi trường hạnh phúc
ccomplishment – Hoàn thành trách nhiệm

[/bt_text][/bt_column][bt_column width=”1/4″][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”btMiddleVertical” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_image image=”2903″ caption_text=”” size=”” shape=”square” url=”” el_class=”” el_style=””][/bt_image][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=”1/4″ align=”right” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Lĩnh Vực Hoạt Động” headline_size=”medium” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f072″ icon_type=”borderless” icon_size=”medium” url=”” headline=”VẬN TẢI HÀNG KHÔNG” text=”- Hàng dễ hư hỏng
– Hàng thông thường
– Động vật sống
– Hàng nguy hiểm
– Hành lý cá nhân
– Hàng hóa đặc biệt” el_class=”” el_style=””][/bt_service][/bt_column][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”cs_e643″ icon_type=”borderless” icon_size=”medium” url=”” headline=”VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN” text=”- Hàng container thường
– Hàng container lạnh
– Hàng hóa đặc biệt” el_class=”” el_style=””][/bt_service][/bt_column][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f0d1″ icon_type=”borderless” icon_size=”medium” url=”” headline=”VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ” text=”Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ” el_class=”” el_style=””][/bt_service][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”cs_e62e” icon_type=”borderless” icon_size=”medium” url=”” headline=”CHUYỂN PHÁT NHANH” text=”Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế” el_class=”” el_style=””][/bt_service][/bt_column][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”cs_e655″ icon_type=”borderless” icon_size=”medium” url=”” headline=”KHO BÃI” text=”- Cho thuê kho bãi
– Cho thuê kho lạnh” el_class=”” el_style=””][/bt_service][/bt_column][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”cs_e647″ icon_type=”borderless” icon_size=”medium” url=”” headline=”ĐÓNG GÓI HÀNG XUẤT KHẨU” text=”Dịch vụ đóng gói hàng xuất khẩu theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ” el_class=”” el_style=””][/bt_service][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”s7_e62e” icon_type=”borderless” icon_size=”medium” url=”” headline=”THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU” text=”Dịch vụ Khai thuê hải quan” el_class=”” el_style=””][/bt_service][/bt_column][bt_column width=”1/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”fa_f0c2″ icon_type=”borderless” icon_size=”medium” url=”” headline=”ĐÁ GEL – ĐÁ CO2″ text=”Cung cấp Đá Gel – Đá CO2″ el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”#024e8a” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.7″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”Hoang Ha Network” headline_size=”medium” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”3/4″][bt_image image=”2231″ caption_text=”” size=”” shape=”square” url=”” el_class=”” el_style=””][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”Khu vực Châu Á” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”Cambodia, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, China, Taiwan, Thailand, Malaysia, HongKong, Singapore, Indonesia, The Philippine, Korea, India, Japan, Australia, etc…” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Khu vực Trung Đông” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”IRAN, U.A.E, QATAR, etc…” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Khu vực Châu Âu” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”Spain, Italy, France, Germany, Switzerland, United Kingdom, Belgium, Czech Republic, Denmark, The Netherland, Portugal, etc…” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Khu vực Châu Mỹ” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”Canada, U.S.A, etc…” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Khu vực Châu Phi” headline_size=”small” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”South Africa, Egypt, etc…” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”light” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.7″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”2/3″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”Các Văn Phòng Của Hoàng Hà” headline_size=”large” title_style=”btAccentTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/3″][bt_image image=”2525″ caption_text=”” size=”” shape=”square” url=”” el_class=”visible-lg” el_style=”position: absolute; transform: translateY(-200px);”][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”Trụ sở Chính (TP. HCM)” headline_size=”medium” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”Lô III/22, Đường 19/5A, CN III, KCN Tân Bình, Q.Tân Phú, Tp. HCM” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”TP. Hà Nội” headline_size=”medium” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”Số 1 ngõ 71, Phố Linh Lang, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”TP. Cần Thơ” headline_size=”medium” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”40 đường A3, KDC Hưng Phú 1, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, Tp.Cần Thơ” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”TP. Hồ Chí Minh” headline_size=”medium” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”23-23C Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”TP. Đà Nẵng” headline_size=”medium” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”67 Lê Độ, P. Chinh Gian, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”TP. Hải Phòng” headline_size=”medium” title_style=”btRegularTitle” dash=”no” dash_style=”btAccentDash” subheadline=”Phòng 16, tầng 3 tòa nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tôn, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]