Có mặt ở tất cả các thành phố lớn của
Việt Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ, chúng tôi sẽ đảm nhận việc xuất nhập khẩu hàng hóa đường biển của bạn một cách chuyên nghiệp.

Vận tải đường biển là loại hình dịch vụ
chiếm hơn 85% thị phần trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Xuất phát từ xu thế đó và bằng sự nỗ lực không ngừng, Hoàng Hà luôn nỗ lực phát triển các dịch vụ vận tải biển, bao gồm:

• Tải nguyên container (FCL)
• Tải container ít hơn (LCL)
• Hàng dự án (Hàng siêu trường – siêu trọng, Flatrack, Opentop…)
• Hợp nhất/chia nhỏ