Cùng với dịch vụ vận chuyển, bộ phận hải quan của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Chúng tôi lo chứng từ, khai báo hải quan, nộp thuế và đưa hàng về kho cho bạn.

Hoàng Hà International Logistics cung cấp dịch vụ thông quan, thay mặt khách hàng làm thủ tục, dịch vụ khai hải quan điện tử, áp mã HS hàng hóa, ấn định thuế suất… Chúng tôi còn thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, động vật, thủ tục chiếu xạ, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.